Tuesday, January 2, 2007

Bahasa melambangkan bangsa

(Perhatian: Mungkin tajuk yang membosankan untuk sesetengah pembaca ...)
Banarkah bahasa ani melambangkan bangsa? Kalau menulis ani pakai cakap melayu baku andangnya payah. Labih biasa mun pakai cakap Brunei atau cakap omputih hehe. Kalau buat karangan sekulah dulu baru pakai bahasa melayu baku. Kali ani ku kan cabar diri sendiri menulis pakai cakap Brunei, inda bolih ada satu perkataan pun omputih ;) hehehe Kan becakap pasal bahasa ani... ku setujulah, bahasa memang melambangkan bangsa. Kalau kitani becampur sama2 orang Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Brunei... usul kitani sama, usul orang Melayu. Tapi cuba kitani becakap, barangkali sesama Melayu atu sendiri inda berapa faham kali mun cara becakapnya lain. Orang Brunei cemani bahasanya, Indonesia lain lagi bunyinya. Malaysia dan Melayu Singapura sama sedikitlah kali bunyinya. Tapi dalam Malaysia atu sendiri lagi banyak bahasa2 durang atau dialek durang. Orang utara lain bunyi durang becakap, orang Sarawak lain lagi cara bahasanya.

Tapi walaupun bahasa ani memainkan peranan yang penting dalam perhubungan kitani sesama manusia. Apa yang lagi penting ialah budi bahasa kitani. Apa guna kitani pandai 4-5 buting bahasa mun cara percakapan kitani dengan orang lain kasar dan inda menunjukkan bangsa kitani. Kitani selalu dangar lah promosi2 dalam radio kadang2 dan dari damit lagi kana bagitau orang Brunei ani tinggi budi bahasanya. Jangan saja karang sama orang atasan atau behubung dengan orang kita inda kenal lambut kitani becakap. Tapi mun sama keluarga, sama indung dan adi-beradi kasar bunyi kitani, inda mau mengalah tu. Banyak saja ni cemani ani dan kadang2 ku sendiri pun terbuat jua.

Dan lagi kitani ani luan terdedah arah bermacam2 bahasa di rumah atu. Buka saja TV macam2 rancangan... Indon, Malaysia, Inggeris, Tamil, Hindustan, Mandarin, Korea, Jipun... emm apalagi ah... tapi cuba yang meliat TV Brunei... dalam seratus buah rumah, dapat dikira dengan jari siapa yang meliat TV Brunei. Drama2 dalam TV Brunei atu banyak jualah yang memakai cakap Brunei. Akhir2 ani banyak jualah yang bisai2 dramanya, ganya ku ni jarang banar pulang meliat hehe setahun sekali ada kali lah... tapi kadang2 ada ku liat dulu luan teriak2 kasar bahasanya. Atukah imej yang kita kan liatkan arah orang luar dan jua generasi muda kitani yang orang Brunei ani becakap emosi dan kasar??? Selalunya arah sitcom2 tu... kan cali ani inda semestinya kasar.

Emm kalau ada terkasar atau tersalah cakap seribu kemaafan ku pinta. Hanya kan meluahkan apa yang di fikiran. Ku ni banyak kelemahan...

No comments: